Elasticsearch installeren in 15 stappen!

Wij krijgen met enige regelmaat de vraag of er een goede Nederlandse handleiding is om Elasticsearch te installeren. De stappen die moeten worden gezet zijn eenvoudig als deze in de juiste volgorde worden gedaan. Dit blog beschrijft de installatie van Elasticsearch en Kibana stap voor stap.

Zorg om te beginnen voor een schone installatie van Ubuntu linux. Wij hebben de volgende iso / versie gebruikt: ubuntu-16.04.1-desktop-amd64.iso.

Voordat met de installatie begonnen kan worden moet er eerst java geïnstalleerd worden.

Installatie Java

Voor de volgende commando’s uit om Java te installeren:

1.     sudo add-apt-repository -y ppa:webupd8team/java

2.    sudo apt-get update

3.    sudo apt-get -y install oracle-java8-installer

Accepteer de voorwaarden en Java wordt geïnstalleerd.

Elasticsearch installeren

Met de volgende commando’s en stappen kan Elastisearch worden geïnstalleerd.

4.    wget -qO – https://artifacts.elastic.co/GPG-KEY-elasticsearch | sudo apt-key add –

5.    sudo apt-get install apt-transport-https

6.    echo “deb https://artifacts.elastic.co/packages/5.x/apt stable main” | sudo tee -a /etc/apt/sources.list.d/elastic-5.x.list

7.    sudo apt-get update && sudo apt-get install elasticsearch

Elasticsearch is nu geïnstalleerd. Starten kan met het volgende commando:

8.    sudo systemctl start elasticsearch.service

Controleer of de installatie goed is gegaan en type in:   sudo journalctl –unit elasticsearch

Je moet nu ongeveer het volgende zien:

elasticsearch installeren

Kibana installeren

Nu Elasticsearch geïnstalleerd is kan Kibana worden geïnstalleerd.

Stop eerst Elasticsearch en begin dan de installatie.

9.   sudo systemctl stop elasticsearch.service

10. wget -qO – https://artifacts.elastic.co/GPG-KEY-elasticsearch | sudo apt-key add –

11.  sudo apt-get install apt-transport-https

12.  echo “deb https://artifacts.elastic.co/packages/5.x/apt stable main” | sudo tee -a /etc/apt/sources.list.d/elastic-5.x.list

13.  sudo apt-get update && sudo apt-get install kibana

Kibana is nu geïnstalleerd. Nu kan Elasicsearch weer worden gestart, gevolgd door Kibana.

14.  sudo systemctl start elasticsearch.service

15.  sudo systemctl start kibana.service

Start nu de webbrowser en ga na localhost:5601. Het kibana scherm met nu verschijnen.

cabana

 

In een volgend blog zullen wij laten zien hoe je eenvoudig data in Elasticsearch kun laden. Dit kan bijvoorbeeld rechtstreeks of met en programma als Logstash. Als je hulpnodige hebt bij het opzetten van je omgeving kun je natuurlijk ook een Elasticsearch consultant inhuren. Bel met ons op 026 – 202 0407, of vul het contactformulier in. Wij nemen dan direct contact met je op!