GDPR Demo

GDPR Demo omschrijving

De klok tikt en vanaf 25 mei 2018 dient u als organisatie te voldoen aan de GDPR-wetgeving. Het loggen van gegevens is een belangrijke factor die kan bijdragen in het compliant zijn aan de regelgeving. Wij hebben een GDPR Demo gemaakt om te laten zien op welke wijze Elasticsearch hiervoor kan worden ingezet.

Voor de Demo gebruiken wij een fictive applicatie met de persoonlijke gegevens van 3000 klanten*. Er zijn zeven medewerkers die toegang hebben tot de data. Er wordt gelogd wie welke actie uitvoert en van welke persoon de gegevens worden opgevraagd. De acties kunnen zijn; Addition, Download, Print, Update en View. De data is gelogd vanaf begin 2017 en er worden elke maand ongeveer 127000 acties gelogd. Via onze web-frontend is eenvoudig terug te vinden wat op welk moment is gebeurd.

*We hebben hiervoor een opensource database van de stad Chicago gebruikt.

 

GDPR Demo Description

The clock is ticking and as of May 25th 2018, your organisation needs to by in compliance with the GDPR regulations. Logging of events could be essential. Puur Data has made a demo to show you how Elasticsearch can be used for this case.

We have created a fictional application with personal data of 3000 customers*. Seven employee's have acces to this data. A log is being generated about who does what with in this application. Possible logging includes; Addition, Download, Print, Update and View. Data is being logged as of the first of January 2017 and about 127000 entries are being added every month. With our web frontend you can easily find what is done at what time.

*We have used opensource data from the city of Chicago.

Total log entries: 6.483.981

Machine Learning / Alerting

Naast het raadplegen biedt Elasticsearch ook de mogelijkheid om door middel van Machine Learning patronen te herkennen. Nog belangrijker is wellicht dat er automatisch afwijkingen in een patroon herkend kunnen worden. Doormiddel van een Alert wordt u direct op de hoogte gebracht van deze afwijking. U ben op deze manier in staat om snel te reageren. Onderstaande afbeelding geeft een automatisch hekende afwijking weer op onze demo server. Op het moment van de afwijking heeft een medewerker in korte tijd veel klant data gedownload.

Elasticsearch offers the possibility of Machine Learning to recognise patterns in data. More important is that it is also possible to detect abnormalities in data. With an Alert you are informed immediately and are able to instantly react. The picture below shows a abnormality on our demo server which is automatically detected by Elasticsearch. At this point in time a employee downloaded many customer records in a short period of time.

GDPR Machine learing

Interessant?

Puur Data adviseert over en implementeert Elasticsearch omgevingen. Puur Data is Premium Elasticsearch Partner en specialist op het gebied van (Big) data analyse. Wij helpen je graag verder met je uitdaging. Het maakt voor ons niet uit welke use case je verder wilt onderzoeken. Dit kan Customer Analytics, Machine (sensor) data of bijvoorbeeld Log data zijn. Wil je meer weten of heb je een vraag, bel ons op +31(0)26-2020407 of klik hier voor ons contactformulier.