ISO 27001 update

Klanten delen vaak vertrouwelijke informatie en data met ons. Uiteraard is het voor ons van het grootste belang om te kunnen borgen dat er op de juiste manier met deze gegevens wordt omgegaan. Dit is de reden dat Puur Data sinds 2018 bezig is met de implementatie van de ISO 27001 richtlijn binnen onze organisatie.

Afgelopen maand is de proef-audit uitgevoerd. Uiteraard zijn er nog wat puntjes ter verbetering, maar naar verwachting zullen wij in de tweede helft van 2019 het officiële accreditatie certificaat verkrijgen