Elasticsearch installeren in 7 stappen!

By 24/07/2019 juli 10th, 2020 Tool

Elasticsearch installeren in 7 stappen!

Stap voor stap op Linux

Wij krijgen met enige regelmaat de vraag of er een goede Nederlandse handleiding is om Elasticsearch te installeren. De stappen die moeten worden gezet zijn eenvoudig als deze in de juiste volgorde worden gedaan. Dit blog beschrijft de installatie van Elasticsearch en Kibana stap voor stap.

Zorg om te beginnen voor een schone installatie van Ubuntu linux. Wij hebben de volgende iso / versie gebruikt: ubuntu-16.04.1-desktop-amd64.iso.

Elasticsearch installeren

Met de volgende commando’s en stappen kan Elastisearch worden geïnstalleerd.

1. wget qO https://artifacts.elastic.co/GPGKEYelasticsearch | sudo aptkey add

2. sudo aptget install apttransporthttps

3. echo “deb https://artifacts.elastic.co/packages/7.x/apt stable main” | sudo tee a /etc/apt/sources.list.d/elastic7.x.list

4. sudo aptget update && sudo aptget install elasticsearch

Elasticsearch is nu geïnstalleerd. Starten kan met het volgende commando:

5. sudo systemctl start elasticsearch.service

Kibana installeren

Nu Elasticsearch geïnstalleerd is kan Kibana worden geïnstalleerd.

6. sudo aptget update && sudo aptget install kibana

7. sudo systemctl start kibana.service

Start nu de webbrowser en ga na localhost:5601. Het kibana scherm met nu verschijnen. Succes!

Kibana

Meer weten?

Wilt u meer weten of heeft u een vraag over de mogelijkheden, bel ons op +31 (0)88 – 7887 328, ga naar contact of vul het onderstaande formulier in!

Recente artikelen

Enterprise Search

Enterprise Search

| Download | No Comments
Brochure Download hier onze brochure ‘Enterprise Search’. Wat kun je met Enterprise Search? In deze brochure staat meer achtergrondinformatie over de mogelijkheden van de oplossing die wij bieden.Wilt u meer weten…
van hype naar praktijk

Van hype naar praktijk

| Download | No Comments
Whitepaper Download hier ons whitepaper ‘van hype naar praktijk’. Wat   kun je met data en data- analyse? In dit whitepaper staan ‘use cases’ beschreven die laten zien op welke manier data…