eData

Zoekoplossing voor de overheid

eData

Nog meer dan in het bedrijfsleven heeft de overheid te maken met wet en regelgeving omtrent informatie, data en analyse hiervan. Om er zorg voor te dragen dat de oplossing goed aansluiten bij de wensen en vooral eisen heeft Puur Data de oplossingen specifiek voor de overheid ondergebracht in eData. eData is een Joint Venture tussen Puur Data en eSpecialisten. eData helpt (overheids)organisaties hun data gestructureerd en in samenhang te ontsluiten en beter inzicht te krijgen.

Oplossingen

eData levert oplossing op het gebied van zoeken en data-analyse. Zo levert eData een zoekoplossing waarbij meerdere datasources, zoals bijvoorbeeld een zaaksysteem, in één centrale omgeving doorzoekbaar gemaakt kunnen worden. eData heeft ook een oplossing om duizenden documenten te ’taggen’ en te voorzien van een label inzake de archiefwet. Meer informatie kunt u vinden op de website van eData.

overheid
especialisten
Puur Data

eSpecialisten en Puur Data

In eData bundelen eSpecialisten en Puur Data hun kennis. eSpecialisten is gespecialiseerd in processen, wet en regelgeving. Puur Data realiseert de technische oplossing. Neem contact met ons op en wij helpen u verder!