ISO 27001

Over ISO 27001

ISO 27001 definieert de standaard voor informatiebeveiliging. De norm specificeert alle eisen voor de implementatie van beveiligingsmaatregelen omtrent informatie (en data). Het doel is om de vertrouwelijkheid, beschikbaarheid en integriteit van informatie en data binnen een organisatie zeker te stellen. Meer informatie over de standaard is te vinden op de website van de International Organization for Standardisation.

Puur Data en ISO 27001

Het komt vaak voor dat klanten vertrouwelijke informatie en data met ons delen. Uiteraard is het voor ons van het grootste belang om te kunnen borgen dat er op de juiste manier met deze gegevens wordt omgegaan. Dit is de reden dat Puur Data op dit moment bezig is met de implementatie van de ISO 27001 standaard. Naar verwachting zullen wij in de tweede helft van 2019 het officiële accreditatie certificaat verkrijgen.